Szansa na życie bez ciążących długów, czyli upadłość konsumencka

pusty portfel

Długi stają się coraz większym problemem wielu Polaków. Gdy narastają, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji – nie tylko finansowych. W takich przypadkach warto pomyśleć o upadłości konsumenckiej, która została stworzone z myślą o tych osobach, które nie radzą sobie ze spłatą swoich zobowiązań.

Lepiej zapobiegać niż spłacać

Pożyczki i kredyty są dzisiaj bardzo łatwo dostępne. Aktualnie można uzyskać pieniądze również za pośrednictwem internetu – wystarczy tylko parę minut, by znalazły się na koncie. W parze z łatwym zaciąganiem zobowiązań nie idzie jednak ich równie proste spłacanie.

Coraz więcej Polaków ma trudności z regulowaniem rat pożyczkowych, kredytowych, umów abonamentowych czy rachunków za dom. Brak spłaty może prowadzić do dalszych, poważniejszych konsekwencji, między innymi do nałożenia dodatkowych kar, skierowania sprawy do windykacji, komornika, a także do wpisania na listy dłużników.

Oczywiście, lepiej zapobiegać niż spłacać, czyli nie zaciągać niepotrzebnych zobowiązań, lecz nawet systematycznie regulowane zobowiązania mogą być zagrożone. Wystarczy utarta pracy czy wypadek, by nagle zmieniła się dotychczasowa sytuacja finansowa.

Kompleksowa pomoc dla dłużników

Gdy pojawiają się długi, w takiej sytuacji warto najpierw próbować rozwiązać sprawę samodzielnie oraz skorzystać z pomocy firm i organizacji, których celem jest pomoc dla osób zadłużonych.

Pomoc dla dłużników:

  • skontaktuj się z wierzycielem i wyjaśnij swoją sytuację – bankiem, firmą pożyczkową
  • skorzystaj z możliwości refinansowania zadłużenia – wydłuż okres jego spłaty, co spowoduje zmniejszenie wysokości comiesięcznej raty
  • skontaktuj się z kancelarią oddłużeniową lub inną kancelarią świadczącą pomoc dla dłużników – skorzystaj z fachowego doradztwa prawnego
  • skontaktuj się z organizacjami reprezentującymi dłużników – oferują pomoc prawną, często bez dodatkowych opłat

Niekiedy jednak sytuacja jest tak poważna, że spłata zobowiązań staje się niemożliwa. Wówczas ostatnim wyjściem dla dłużnika może być upadłość konsumencka, która została wprowadzona do polskiego prawa w 2009 roku.

Bankructwo osoby prywatnej

Bardzo często upadłość, bankructwo to słowa, które kojarzone są przede wszystkim z przedsiębiorstwami. Jednak obecnie upadłość może złożyć także osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli konsument. Co to jest upadłość konsumencka? Kiedy można z niej skorzystać?

Upadłość konsumencka jest dla wielu osób szansą na wyrwanie się z zaciskających się ciągle szponów zadłużenia, aby znów żyć bez martwienia się o jutro. Aby z niej skorzystać, trzeba wykazywać niewypłacalność przez okres co najmniej 3 miesięcy, czyli od tego czasu mieć problemy ze spłatą zobowiązań, na przykład na skutek utraty pracy czy choroby.

Aby rozpocząć postępowanie upadłościowe osoby fizycznej, konieczny jest wniosek o upadłość konsumencką, a także spełnienie dodatkowych warunków, między innymi związanych z okolicznościami powstania zadłużenia.

Wniosek kierowany jest do sądu, który następnie rozpatruje sprawę – sprawdza, czy przesłanki zostały odpowiednio spełnione, powołuje zarządzającego majątkiem upadłego syndyka, a także przygotowuje plan spłaty wierzycieli. W wyjątkowych przypadkach, gdy dłużnik nie dysponuje majątkiem do spłaty, może dojść do umorzenia zadłużenia.

Podsumowanie

Gdy długi narastają, nie powinno się chować głowy w piasek. W takiej sytuacji warto jak najszybciej podjąć działania zmierzające do spłaty zadłużenia, także po zmianie jego warunków. Dla tych osób, które mają poważne problemy ze spłatą zobowiązań, powstała upadłość konsumencka. Prowadzone przez sąd bankructwo pozwala wtedy na łatwiejsze pozbycie się zadłużenia i szybszy powrót na finansową prostą.

 

Dodaj komentarz