Konsekwencje prawne jazdy pod wpływem alkoholu

jazda samochodem

Jazda samochodem po alkoholu jest w Polsce częstym problemem. Kierowcom, którym zdarza się prowadzenie „na podwójnym gazie”, grożą poważne konsekwencje prawne.

Wsiadanie za kółko po wypiciu alkoholu, nawet jego niewielkiej ilości, jest zawsze złym pomysłem. Niestety, na polskich drogach nadal porusza się wielu kierowców, którzy nie przestrzegają tego zakazu.

Przepisy prawa dokładnie regulują kwestie związane z konsekwencjami za prowadzenie po alkoholu. Na jakie niebezpieczeństwo może narazić się kierowca?

Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości

W Polskim prawie dopuszcza się prowadzenie pojazdów, gdy stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi poniżej 0,2 promila.

Prawo wyróżnia przy tym dwa stany dotyczące osób pijanych, poruszających się samochodami, a także innymi pojazdami:

 • Stan po użyciu alkoholu – dotyczy osób kierujących pojazdem, u których wykryto zawartość alkoholu na poziomie od 0,2 do 0,5 promila, inaczej od 0,1 do 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza.
 • Stan nietrzeźwości – dotyczy przypadków powyżej 0,5 promila, czyli powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza.

Jazda pod wpływem alkoholu w prawie karnym

Kara za jazdę po spożyciu alkoholu zależna jest od stężenia alkoholu we krwi prowadzącego pojazd.

Przepisy wskazują, że jazda po użyciu alkoholu jest wykroczeniem. Zastosowanie posiadają tu przepisy z Kodeksu wykroczeń. Z kolei wtedy, gdy kierujący posiada większą ilość alkoholu we krwi, czyli jest w stanie nietrzeźwości, jest to przestępstwo, za które wymierzana jest kara zgodnie z Kodeksem karnym.

Kara za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu:

 • zakaz prowadzenia pojazdów w okresie od 6 miesięcy do 3 lat
 • grzywna wynosząca od 50 do 5000 złotych albo areszt na 30 dni
 • 10 punktów karnych

Kara za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości:

 • kara grzywny, ograniczenia wolności (przykładowo wykonywanie prac społecznych) albo więzienia
 • zakaz prowadzenia pojazdów w okresie od 1 roku do 15 lat
 • kara pieniężna w wysokości od 5 000 złotych do 60 000 złotych, która wpłacana jest na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
 • 10 punktów karnych

Recydywa – ponowne prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Recydywa w przypadku ponownego prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu zagrożona jest jeszcze większą karą.

Kara za ponowne prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu:

 • kara pozbawienia wolności w okresie od 3 miesięcy do 5 lat
 • kara pieniężna w wysokości od 10 000 złotych wpłacana na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
 • zakaz prowadzenia pojazdów zwiększony do 3 lat

Jeśli kierowca zostanie po raz trzeci załapany na jeździe po pijanemu, wtedy traci prawo jazdy dożywotnio.

Ostrzejsze kary za wypadki spowodowane przez pijanych kierowców

Osoby, które prowadzą samochód pod wpływem alkoholu, a także spowodowały wypadek, katastrofę w ruchu lądowym lub inne bezpośrednie zagrożenie, w którym inna osoba odniosła obrażenia, są również narażone na ostre kary.

Kary za wypadki spowodowane przez pijanych kierowców:

 • spowodowanie wypadku bez ofiar śmiertelnych – kara więzienia do 4,5 roku, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat, kara finansowa od 10 000 do 60 000 złotych
 • spowodowanie wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią – kara więzienia od 2 do 12 lat, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, kara finansowa od 10 000 do 60 000 złotych
 • spowodowanie katastrofy z ofiarami śmiertelnymi – kara więzienia od 3 do 12 lat, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, kara finansowa od 10 000 do 60 000 złotych

Warto także wskazać, że osobę, które wywołała wypadek lub kolizję pod wpływem alkoholu, nie chroni ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC. Kierujący musi pokryć koszty odszkodowania z własnej kieszeni.

 

Dodaj komentarz