Na czym polega trening mentalny w sporcie?

terening mentalny w sporcie

Wielu sportowców nie jest przekonanych do zasadności psychologii sportowej – wydawałoby się, że to dwie całkowicie różne sfery. Tak naprawdę są one jednak mocno ze sobą połączone i nierozerwalne. Mentalność, czyli sposób myślenia jest tutaj szczególnie ważny – zwłaszcza pod wpływem stresu, który pojawia się podczas ważnych momentów. To powoduje, że psychologia sportowa koncentruje się w szczególności na treningu mentalnym. Czym on jest i jakie ma zastosowanie?

Trening mentalny dla mistrzów

Przede wszystkim sportowiec musi zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma jednego modelu mistrza – może zostać nim osoba skrajnie różna od wyobrażeń zarówno pod kątem swojej osobowości, jak i temperamentu. Zwycięzcy mają jednak wspólną podstawę, a są nią odpowiednie umiejętności psychologiczne skoncentrowane na pracy nad sobą, co możliwe jest dzięki treningowi mentalnemu.

Treningiem mentalnym nazywa się takie działania, które polegają na wykorzystaniu zasobów umysłu człowieka, w tym jego wyobraźni, pamięci oraz spostrzegawczości, aby pracować nad danymi obszarami swojego zachowania – zarówno w obszarze świadomym, jak i tym podświadomym. W rezultacie pozwala on na kształtowanie różnych obszarów – niezależnie od swojej sytuacji – porażki czy zwycięstwa.

Elementy treningu mentalnego

Wśród najważniejszych elementów treningu mentalnego wyróżnia się następujące:

  • podwyższenie swojej odporności psychicznej
  • łatwiejsze obieranie celów do osiągnięcia
  • podtrzymywanie motywacji na odpowiednim poziomie
  • poprawa pewności siebie – ma to szczególne znaczenie w sportach walki
  • lepsza koncentracja – także w sytuacjach stresowych
  • umiejętność prowadzenia korzystnych dialogów wewnętrznych
  • umiejętność zarządzania swoim czasem
  • radzenie sobie w sytuacjach stresowych
  • zarządzenie indywidualnym poziomem energii

Dzięki prawidłowo prowadzonemu treningowi mentalnemu sportowiec może wobec tego osiągać jeszcze lepsze rezultaty, a tym samym dążyć skutecznie do obranych przez siebie celów.

Gdzie skorzystać z treningu mentalnego w sporcie?

Obecnie trening mentalny w sporcie jest oferowany przede wszystkim przez gabinety psychologii sportowej, gdzie skorzystać można z szerokiej gamy usług dla sportowców, trenerów, także całych drużyn. Trening mentalny prowadzony jest zwykle jako element konsultacji indywidualnych – podczas tych spotkań uczestnik może coraz to lepiej kontrolować swoja sferę psychiczną, aby wykorzystać ją do wsparcia swojej fizyczności w stresujących sytuacjach.

 

Dodaj komentarz